EU projekti

OBJAVLJENE NABAVE

  1. Nabava etnoloških eksponata (narodne nošnje i oglavlja) 
    Referentni broj nabave: 01/2021 
    Datum objave: 31.03.2021.
    Krajnji rok za dostavu ponuda: 21.04.2021. do 12 h